Your cart:
Products:
0
0909538916
 

User

Register member

Email: *
password: *
Confirm password: *
Your name: *
Phone: *
Address:
Verification: *
 

1. QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN:
 
icon_term   Hưởng các ưu đãi, khuyến mãi mà Hoàng gia dành tặng cho thành viên.
icon_term   Cho phép thành viên có thể đăng ký mua hàng, khi thành viên mua hàng lần sau trên website không phỉa điền lại thông tin
 
2. TRÁCH NHỆM CỦA THÀNH VIÊN:
 
icon_term   Tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc sử dụng Internet.
icon_term   Thành viên phải tự bảo quản tài khoản và thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình.
icon_term   Hoàng gia không chịu trách nhiệm trong trường hợp thành viên không bảo quản được tài khoản và bị người thứ ba sử dụng.