Your cart:
Products:
0
0909538916
 
Best View
Advertise

Chương trình "back to school " của Philips

Friday, 22/08/2014, 15:48 GMT+7
View: 1962

Chương trình "back to school " của Philips

"Back to school " là chương trình hỗ trợ giá cho các loại đèn bàn Led của Philips , nhằm giúp các em học sinh bảo vệ mắt , lại tiệt kiệm tiền điện cho gia đình . Chương trình bắt đầu từ ngày 01/08 đến 31/08/2014

Vui lòng liên hệ : Công ty Lộc Phát - 16 Bạch đằng , P.24, Bình Thạnh hoặc gọi số : 62948990 / 62947663 , 0909538916Search date :    

Your cart is empty!
Total: 0 VND
Support
0909538916
Đèn cây